Đang tải dữ liệu ...
- Ngày 11/07/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điển

  •  

Statistics

Tin tức chung
Danh Sách Giáo Viên Cơ Hữu & Thỉnh Giảng
23:11 PM 11/07/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CƠ HỮU & THỈNH GIẢNG

 

TT

Họ và tên

Chuyên ngành học

Trình độ/Học vấn

Nghiệp vụ sư phạm

Các môn giảng dạy

1

Nguyễn T Diễm Anh

Luật

Thạc sĩ

-Luật đại cương +Luật Kinh tế…

2

Nguyễn T Thúy Nga

Tiếng Anh

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp+nâng cao

3

Nguyễn Thị Việt Nga

T.Anh SF
Báo Chí

Tiến sĩ

-Tiếng Anh mọi trình độ

4

Nguyễn Thị Nam Chi

Tiếng Anh

Thạc sĩ

-Tiếng Anh mọi trình độ

5

Trần Thị Kim Chi

Kinh tế

PGS-Tiến

-Tài chính Quốc tế+Ngân hàng tiền tệ
-Kinh tế Quốc tế+QTKD Quốc tế

6

Phạm Văn Đông

Tiếng Anh

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp+nâng cao

7

Chử Thị Minh Huế

QTKD
Tiếng Anh

Thạc sĩ

-Nghiệp vụ Ngoại thương
-Thanh toán quốc tế

-
Kinh tế quốc tế+QTKD …
>>Dạy song ngữ Anh Việt

8

Lê Thục Trang

KDTM

Thạc sĩ

-Tài chính Tiền tệ Ngân hàng
-Marketing
- Tài chính quốc tế…

9

Ngô Thị Kim Dung

QTKD

Thạc sĩ

-Quản trị học
-Marketing

10

Nguyễn Thị Dung

Kế Toán
Tiếng Anh

Thạc sĩ

-Các môn khối ngành Kế Toán

11

Mai Thị Dung

Kinh Tế
Bảo Hiểm

Thạc sĩ

-Quản trị học
-Tài Chính Doanh Nghiệp

12

Đỗ Huy Hà

Kinh tế

PGS-Tiến sĩ

 

-Kinh tế Vi mô
-Kinh tế Vĩ mô

13

Nguyễn Thị Vân Hà

QTKD

Tiến sĩ

-Nghiệp vụ Ngoại thương
-Thanh toán quốc tế
-QTKD Tổng Hợp-PR-Marketing
>Tốt nghiệp tại Đức (dạy song ngữ)

14

Nguyễn Văn Hà

Kinh tế

Tiến sĩ

-Nghiệp vụ Ngân hàng
-Tài chính quốc tế+QTKD
>> Dạy song ngữ (Anh Việt)

15

Trần Thị Thu Hà

Kế toán

Thạc sĩ

-Các môn khối ngành Kế toán
-Kế toán tài chính

16

Nguyễn Thị Vân Anh

Kinh tế

Tiến sĩ

-Kinh tế Vi mô
-Kinh tế Vĩ mô

17

Mai Vân Anh

Kế toán

Thạc sĩ

-Kế toán Tài chính 1+2
-Phân tích báo cáo tài chính

18

Lê Thị Mai Anh

Kế toán

Cử nhân

-Kế toán Ngân hàng

19

Bùi Thị Kim Cúc

Kinh tế

Thạc sĩ

-Quản trị văn phòng

20

Nguyễn Thị Hạnh

QTKD

Thạc sĩ

-Tài chính + QT doanh nghiệp
-Tín dụng ngân hàng…

21

Đinh Thị Ngọc Mai

Kế Toán

Thạc sĩ

-Kế Toán Ngân Hàng
-Kế Toán

22

Nguyễn Thế Hưởng

HCNN+
XH học

Thạc sĩ

-Quản trị nguồn Nhân lực

23

Lê Thị Mai Hương

TC-Ngân hàng

Cử nhân

-Nghiệp vụ Ngân hàng 1+2
-Kế toán
công ty

24

Thiều Kim Cường

Kế toán
Ngân hàng

Thạc sĩ

-Các môn khối ngành Kế Toán
-Nghiệp vụ Ngân hàng…

25

Vũ Thị Bích Hà

Kế Toán

Cử nhân

-Kế Toán Công Ty
-Kế Toán máy thực hành..

26

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế Toán

Thạc sĩ

-Các môn khối ngành Kế toán
-Kế Toán máy thực hành..

27

Lê Thị Kim Thu

TC-Ngân hàng

Cử nhân

-Nghiệp vụ Ngân hàng 1+2
-Quản trị rủi ro trong ngân hàng

28

Phan Thành Hưng

Kinh tế

Thạc sĩ

-Quản Trị Học + Quản Trị Nhân Lực
-Quản Trị Kinh Doanh

29

Bạch Thị Bích

QTKD
Kế Toán

Cử nhân

-Chuyên nghiệp vụ Kế Toán Thuế

30

Đoàn Thị Nguyên

Kinh tế

Thạc sĩ

-Quản Trị Nhân Lực
-Quản Trị Kinh Doanh+QT Du Lịch…

31

Vũ Xuân Trường

Kinh tế

Thạc sĩ

-Quản Trị Kinh Doanh+QT Nhân Lực
-Thương Mại Điện Tử

32

Nguyễn Thanh Trang

Kinh tế

Thạc sĩ

-Kế toán Tài chính
-Tổ chức công tác kế toán
-Kế toán máy…

33

Trần Thị Thu Phong

Kinh Doanh
Quốc Tế

Thạc sĩ

-Kế toán Tài chính
-Tổ chức công tác kế toán

34

Đặng Hương Giang

Kinh Tế

Thạc sĩ

- Phân tích hoạt động tài chính
-Quản trị ngân hàng

35

Vương Hồng Giang

CNTT

Chuyên viên

-Tin học

36

Đỗ Tú Tài

CNTT

Cử nhân

-Tin học

37

Phùng Thị Trung

QTKD

Thạc sĩ

- QTKD Tổng Hợp
-Quản trị nhân lực

38

Nguyễn Thị Thoa

T.Anh SF

Cử nhân

-T. Anh giao tiếp+nâng cao

39

Đỗ Đức Thọ

Tiếng Anh

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp+nâng cao

40

Trần Thị Ngọc Lan

QTKD

Thạc sĩ

-Kinh tế thống kê

41

Trần Thị Lan Hương

Kinh Tế

Tiến sĩ

-Tốt nghiệp tại Liên bang Nga
-Kinh tế vi mô+vĩ mô

42

Nguyễn Thị Phương Lan

QTKD
TM

Thạc sĩ

-Kinh tế vi mô+vĩ mô
-Các môn về Kinh tế+Thương mại…

43

Nguyễn Phương Lan

Kế Toán
Tin Học

Cử nhân

-Tin Học
-Nguyên Lý Kế toán

44

Nguyễn Thế Phương

Tiếng Anh

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp+nâng cao

45

Nguyễn Phạm Anh

Kinh tế

Thạc sĩ

-Kinh tê vi mô
-Kinh tế vĩ mô

46

Nguyễn Thùy Linh

Kinh tế

Thạc sĩ

-Tài chính tiền tệ
-Tài chính ngân hàng

47

Vũ Văn Đức

Kinh Tế
Du Lịch

Thạc sĩ

-Tốt nghiệp tại Pháp (song ngữ)
-Các môn khối QTKD và Du lịch

48

Nguyễn Anh Diệp

Thương Mại QT

Thạc sĩ

-Chứng khoán, Tài chính, Marketing (dạy song ngữ)
-Quản lý dự án-Quản trị DN…

49

Thầy Kenedy (Mỹ)

Anh ngữ

Chuyên gia

-Dạy tiếng Anh giao tiếp (bản ngữ)

50

Thầy Lesly Cohen (Mỹ)

Kinh tế

Tiến sĩ

-Giảng viên ĐH Quốc tế Mỹ
-Đang giảng dạy tại Singapore

51

Thầy Dr. Alex  (Singapore)

QTKD

Tiến sĩ

-Giảng viên ĐH Quốc tế Mỹ
-Đang giảng dạy tại Singapore và Malaysia

52

Ng Yoke Beng (Andy)
(Malaysia)

Kinh tế

Tiến sĩ

-Đại diện ĐH Quốc tế Mỹ
-Phụ trách đào tạo khu vực châu Á

53

Prof Phd  Michel Kent (Mỹ)

Kinh tế

PGS-Tiến sĩ

-Đại diện ĐH Quốc tế Mỹ-Northcentral
-Giám đốc điều phối đào tạo châu Á

Và còn nhiều Giảng viên khác đã và đang giảng dạy tại Vicefo College

Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Thư viện | ĐĂNG KÝ HỌC | Liên hệ | ENGLISH